Eerste aanvragen vergunning Wet op de Kansspelen op afstand (online) binnen

Home » Eerste aanvragen vergunning Wet op de Kansspelen op afstand (online) binnen

28 aanvragen Koa-vergunning

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft tot nu toe 28 aanvragen ontvangen voor een vergunning om in Nederland online kansspelen aan te mogen bieden. Op 1 april trad de Wet Kansspelen op afstand (Koa), de wet die online kansspelen onder strikte voorwaarden legaliseert, in werking.

De markt voor online kansspelen gaat open op 1 oktober 2021. De bedrijven die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen een vergunning. Onder meer wordt beoordeeld of een aanvrager afdoende beleid heeft om kansspelverslaving te voorkomen, een gezonde onderneming is die op verantwoordelijke wijze met spelerstegoeden omgaat en een aansluiting heeft op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). De aanvragen die nu zijn ingediend, komen in aanmerking voor een vergunning om per 1 oktober te mogen exploiteren.

Voldoende gevarieerd aanbod

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa, is tevreden over het voorlopige aantal aanvragen. ‘De bedoeling van de wet is spelers van illegale aanbieders te kanaliseren naar legale betrouwbare aanbieders. Met dit aantal aanvragen vertrouw ik erop dat er straks sprake zal zijn van een voldoende aantrekkelijk en gevarieerd aanbod om deze doelstelling te bereiken.’

Een vergunningsaanvraag wordt pas in behandeling genomen als de leges van 48.000 euro zijn betaald, dat is het geval bij de 28 aanvragen.

Een aanbieder die erin slaagt een vergunning te bemachtigen kan daarmee via verschillende websites kansspelen aanbieden.

Wet Koa moderniseert het kansspelbeleid

De Wet Koa is een aanvulling op, en wijziging van de Wet op de kansspelen. De speler beter beschermen, is het doel van de wet. De wet moderniseert het Nederlandse kansspelbeleid. Het legaliseren en reguleren van online kansspelen is de meest in het oog springende vernieuwing. Verder scherpt de wet de eisen op het gebied van verslavingspreventie voor alle risicovolle kansspelen (online en landgeboden) flink aan.

Ook gaan er extra en nieuwe bepalingen gelden op het gebied van reclame en werving.

Bron: https://bit.ly/32Z7nyB

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.