CDA dringt aan op reclame black-out voorafgaand aan Kamer-stemming van KOA-amendementen

Home » CDA dringt aan op reclame black-out voorafgaand aan Kamer-stemming van KOA-amendementen

Er is een mandaat aangevraagd om alle kansspelreclame in Nederland te verbieden, omdat de Kamer zich voorbereidt om deze week te stemmen over het opleggen van verdere veiligere amendementen op de wet op afstand (KOA-wet).

Oproepen tot een ingrijpende wijziging van de wetten van de Nederlandse kansspelreclame zijn geleid door Derk Boswijk van de partij Christen-Democratisch Beroep (CDA).

Opnieuw neemt de druk op minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, om de wijzigingen van de KOA-wet te herzien en door te gaan met de herziening door de regering van de Nederlandse online gokmarkt sinds de juridische start in oktober 2021.

In februari zal de Kamer (parlement) stemmen over de aanbevelingen van Weerwind om een verplichte maandelijkse financiële risicocontrole op te leggen op spelersrekeningen die meer dan € 350 uitgeven.

Weerwind heeft verder ingestemd met het feit dat een bestedingslimiet van € 150 wordt toegepast op de kansspelrekeningen van klanten jonger dan 24 jaar.

Toch hebben kansspelhervormers over Nederlandse politieke partijen de bescherming van Weerwind als gebrekkig bestempeld en verklaard dat KOA moet worden versterkt op de belangrijkste disciplines van reclame, financiële risicocontroles en klantenservicetaken.

Het CDA wordt gezien als de grootste uitdager van het KOA-regime, waarin de partij publiekelijk heeft verklaard dat zij bilaterale steun zoekt om de KOA-wet te beëindigen, die volgens haar primaire doelstelling om Nederlandse consumenten te beschermen tegen pathologische kansspelstoornissen heeft gefaald.

Recente ontwikkelingen, zie CDA-minister Derk Boswijk om een totaal verbod op kansspeladvertenties uit een motie ondertekend door Diederik van Dijk (SGP), Nicolien van Vroonhoven (NSC), Michiel van Nispen (SP) en Mirjam Bikker (ChristUnieen).

Het KOA-regime heeft strenge wijzigingen aangebracht in de reclameregels. In juli werden hervormingen van de regelgeving door Weerwind ingevoerd om niet-gerichte reclame te beperken op tv, radio en print en in sommige openbare ruimtes zoals bioscopen en cafés.

De bepalingen waren exclusief algemene online marketing, direct mailing en social media reclame.

Eerdere verklaringen van Weerwind wijzen ook op een geplande uitfasering van sponsoring van sport /kansspelen tegen 2025.

Weerwind werd vorige week opnieuw onder druk gezet, dit keer door de ChristenUnie partij (CU), in een pogin om de bestaande KOA-regels te wijzigen die volgens de CU deficiënt zijn als het gaat om bescherming van spelers tegen overmatig online gokken.

Het voorstel van de CU, en gesteund door verschillende partijen, waaronder het CDA, verzocht Weerwind om zijn eerder verplichte bestedingsbeperking van € 150 aan spelers jonger dan 24 jaar te herzien en in plaats daarvan een universele financiële verlieslimiet te overwegen die van toepassing zou zijn op alle 27 KO-licentieoperators.

Weerwind blijft bij zijn aanbevelingen als minister van Juridische Zaken die belast zijn met het toezicht op de kansspelhervormingen waarin de Kamer zich aan zijn regelgevende agenda zal houden en zal stemmen over aankomende markthervormingen.

Het ministerie van Justitie steunt de aanpak van Weerwind, waarbij hervormingen van de KOA-wet zijn doorgegaan naar de 22 aanbevelingen van Nederlandse volksgezondheidsspecialisten, waarin wordt gepleit voor de goedkeuring van limieten, reclamebeperkingen en verslavingspreventiebeleid.

Met de roep om drastische verandering in het kader voor kansspeladvertenties die aan de deur klopten, waarschuwde Peter-Paul de Goeij, voorzitter van de Nederlandse Online Gambling Association (NOGA) dat dit onbedoeld zou kunnen leiden tot een onterechte doorsnede van kansspelen .

Het is goed dat de minister de regels voor veilig gokken verduidelijkt en zo de zorgplicht concreter maakt, aldus de voorzitter van NOGA.

Tegelijkertijd moeten we altijd oppassen dat legaal gokken niet te onaantrekkelijk wordt gemaakt. We zullen het voorstel zorgvuldig bestuderen en suggesties doen om het te verbeteren en zo de gewenste effecten te bereiken.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.