Codere eist dat MX Hooggerechtshof € 300 miljoen belastinggeschil beslechten

Home » Codere eist dat MX Hooggerechtshof € 300 miljoen belastinggeschil beslechten

Het Hooggerechtshof in Mexico is gedwongen om in te grijpen in het belastinggeschil tussen de kansspelgroep Codere SA en SHCP, het Mexicaanse ministerie van Financiën en Openbare Fondsen.

Het geschil vloeit voort uit de eis van de SHCP dat Codere, een Spaanse groep, belastingen en toeslagen voor het jaar 2008 zou moeten betalen, waarvan het ministerie schat dat het MEX 1,2 miljard pesos (ongeveer 300 miljoen euro) is.

Codere claims dat het in 2008 was vrijgesteld van belastingverplichtingen vanwege een ‘amparo’ die werd verleend door het federale gerechtshof van administratieve justitie (TFJA) van Mexico

Na een ‘nieuwe vaststelling’ van de Belastingdienst (SAT), die de belastingheffing van de Codere van MEX560m naar 1,2 miljard pesos verhoogde, heeft de SHCP haar belastinggeschil herinitieerd.

Het ministerie betoogt dat de initiële bescherming niet langer van toepassing is, gezien de verhoogde belastingverplichting van Codere, en de basis vormt om te eisen dat de exploitant zijn uitstaande verplichtingen afwikkelt.

Zoals de SHCP beschrijft: Na de herbeoordeling van de SAT bevestigde de daaropvolgende nietigheidsproef van de SAT de resolutie van de SAT en hun directe beschermingsberoep werd afgewezen.

De SAT herstelde zijn inspectie en bepaalde een herziene belastingkrediet van 1.272.385.927 pesos.

Ontevreden voerde Codere een ander nietigverklaringsproces na, dat de resolutie van de SAT bevestigde; vervolgens ging Codere in beroep bij het Hooggerechtshof voor directe bescherming tegen deze uitkomst.

Codere heeft het Hooggerechtshof aangevochten en de grondwettigheid van specifieke delen van de federale wet van administratieve procedure in twijfel getrokken om te voorkomen dat de door de SHCP geëiste belastingen worden betaald.

Dit beroep is de eerste keer dat het Mexicaanse Hooggerechtshof zal ingrijpen in een juridisch geschil over gokbelastingen.

In verband met het geschil heeft het Hooggerechtshof een voorlopige uitspraak gedaan waarin drie ministers tegen het beroep van de SHCP stemden, terwijl twee het recht van het ministerie op zijn vordering inhielden.

Codere beschikt over 135 vergunningen voor het bedienen van speelhallen en bingohallen in Mexico, die tussen 2027 en 2048 zullen verlopen.

2022-accounts zagen Codere zijn operationele verliezen beperken tot € 320 miljoen, na 2021 richtlijnen waarbij de groep zijn activiteiten consolideerde door zijn Codere Online-eenheid te ontfuteren en te schrappen van de Bolsa Madrid-beurs.

De meest recente geconsolideerde jaarrekening f of 2023 YTD-handel van het bedrijf zag de operationele verliezen van Codere volgen op € 233 miljoen (+120%).

De toename van de verliezen werd toegeschreven aan belastingskosten voor vermeende niet-naleving van zijn gokeenheden in Mexico en Argentinië.

LatAm-media benadrukten het belang van de interventie van het Hooggerechtshof en merkten op dat de zaak niet alleen de fortuinen van Codere zal beïnvloeden, maar ook een precedent zal scheppen voor de manier waarop multinationals worden behandeld onder de belastingwetgeving van Mexico.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.