Het Commissariaat voor de Media en de Kansspelautoriteit (Ksa) gaan meer samenwerken bij het toezicht op reclame voor (online) kansspelen.

Beide toezichthouders gaan klachten en signalen over reclame voor kansspelen met elkaar delen.

Ook stemmen zij regelmatig met elkaar af over trends en ontwikkelingen.

Door deze samenwerking willen zij de veiligheid van het media-aanbod en de bescherming van kwetsbare groepen beter waarborgen.

Verschillende verantwoordelijkheden

Per 1 november 2020 is in de Mediawet geregeld wanneer reclame voor kansspelen wel én niet mag worden uitgezonden (verwijst naar een andere website).

De nieuwe regels beperken het tijdvak waarbinnen reclame voor bepaalde kansspelen mag worden uitgezonden.

Sinds 1 april 2021 gelden er als gevolg van de Wet Kansspelen op afstand voor aanbieders van kansspelen aanvullende eisen op het gebied van reclame.

Vanaf 1 oktober 2021 mogen aanbieders die in het bezit zijn van een vergunning van de Kansspelautoriteit online kansspelen aanbieden.

In verband met de nieuwe mogelijkheden voor online kansspelen, zijn de bepalingen in de Mediawet over reclame voor kansspelen uitgebreid.

Zo mag in televisie- en radioprogramma’s tussen 06:00 en 21:00 uur geen reclame worden gemaakt voor onder meer online kansspelen.

Het Commissariaat houdt hier toezicht op.

Reclame mag niet misleidend zijn

De Ksa houdt toezicht op de reclames zelf. Daarvoor geldt onder meer dat die niet misleidend mogen zijn en niet mogen aanzetten tot onmatige deelname.

Ook mogen ze niet gericht zijn op minderjarigen en andere kwetsbare groepen.

Verder gelden er specifieke regels voor het inzetten van rolmodellen in reclame.

Afspraken vastgelegd

De nieuwe regels waren aanleiding voor het Commissariaat en de Ksa om meer samen te gaan werken.

De uitgangspunten voor de samenwerking zijn vastgelegd in een protocol.

Hierin is afgesproken om af te stemmen over klachten en signalen over reclame voor kansspelen en over aanbieders van kansspelen.

Daarnaast wordt kennis en informatie gedeeld.

Na een jaar wordt de samenwerking geëvalueerd.

Bron: KSA

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.