Curacao kansspelreguleringswet betreedt parlement

Home » Curacao kansspelreguleringswet betreedt parlement

Een wetsvoorstel dat de manier zal regelen waarop kansspelen op Curacao wordt geëxploiteerd, is nu bij het parlement van het land ter goedkeuring.

Het ministerie van Financiën heeft ook de vergunninghouders op grond van de huidige wet (NOOGH) op de hoogte gesteld van de mijlpalen voor een naadloze overgang naar het nieuwe wetgevingskader.

De nieuwe nationale verordening voor de kansspelen (LOK) zal de manier waarop kansspelen in de regio wordt gereguleerd, herzien.

Bij de herregulering zullen de facetten van de huidige wetswijziging worden gezien, een van de belangrijkste wijzigingen is aanpassingen aan de licentietypes en vergoedingen voor exploitanten.

Wat zijn de mijlpalen?

Registratie van sublicenties op het portaal van de GbB-portal van de Curacaosregelingsregeling en de daaropvolgende aanvraag voor een directe licentie onder de huidige wetgeving – indien vereist door de sublicentiehouders – is na 31 maart 2024 niet meer mogelijk.

Het portaal opende op 1 september en begon officieel het aanvraagproces, accountregistraties voor aanvragers en houders van sublicentiehouders kunnen vanaf 1 november worden ingediend.

Het portaal heeft twee functies: het verwerken van nieuwe aanvragen onder de huidige wetgeving en het registreren van licenties.

Elke sublicentieer die niet is geregistreerd, samen met hun domeinen die op het GCB-portaal worden vermeld, mag na 31 maart niet meer werken.

Overgang naar het nieuwe kader onder een voorlopige vergunning wanneer de LOK in werking wordt gesteld bekend als grootvaderschap – is vanaf 31 maart alleen van toepassing op directe licentiehouders onder het NOOGH.

Aanvragen in uitvoering zullen zonder onderbreking worden voortgezet, elke exploitant die op Curacao wil blijven opereren, maar niet voor 31 maart een directe vergunning van de GCB heeft aangevraagd, kan alleen onder zijn sublicentie blijven werken totdat de masterlicentie afloopt of wanneer de LOK is vastgesteld – welke datum dan ook.

De sublicentie-houders moeten dan een nieuwe vergunning onder de LOK aanvragen.

Daarnaast heeft de GCB alle kansspelvergunningen op Curacao vernieuwd, de eerste van deze vernieuwingen zal in augustus 2024 worden stopgezet en de laatste in januari 2025.

Vanaf 1 januari 2024 mogen vergunninghouders een digitaal zegel op hun website weergeven.

Dit digitale zegel wordt uitgegeven door de GCB, geregistreerde sollicitanten die een aanvraag hebben ingediend, kunnen ook toestemming krijgen om het digitale zegel op hun site weer te geven, de GCB zal in de toekomst een beleid inzake digitale zegels uitvaardigen.

Hoe is de jurisdictie op dit punt gekomen?

Het nieuwe proces van de onlinerevisie van Curacao werd voor het eerst aangekondigd in juli 2022 en in januari van dit jaar zei de Nederlandse regering dat Curacao bezig was met een nieuw schema voor hervormingen.

Dit jaar heeft Sixiaan Jansen, juridisch adviseur van het ministerie van Financiën van Curacao, geschetst hoe de nieuwe regelgevingstijdlijn van de jurisdictie er vanaf 1 september uit zou zien.

Dingen zijn vanaf daar alleen maar opgevoerd, Javier Silvania, minister van Financiën van Curacao, sprak zich in september uit ter ondersteuning van de LOK.

Hij zei dat het zou fungeren als een vangnet bij het voorkomen van een grijze lijst door de Financial Action Task Force.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.