De Deense belastingdienst stelt wijzigingen in de kansspelwet voor

Home » De Deense belastingdienst stelt wijzigingen in de kansspelwet voor

Het Deense ministerie van Belastingen heeft een reeks wijzigingen voorgesteld aan de kansspelwet van het land, ter ondersteuning van grotere bevoegdheden voor de Spillemyndigheden, de Deense kansspelautoriteit (DGA).

Eerder dit jaar kreeg de DGA nieuwe bevoegdheden toen zij de opdracht kreeg om wedstrijdvervalsing tegen te gaan en de integriteit van de sport te beschermen.

Zij nam deze taak over van Anti-Doping Denemarken – het door de belastingdienst voorgestelde wetsvoorstel heeft tot doel deze agenda te ondersteunen.

Het ministerie heeft gesuggereerd dat de DGA de mogelijkheid moet krijgen om noodzakelijke informatie te verkrijgen en om vertrouwelijk informatie uit te wisselen over matchfixing ter ondersteuning van haar integriteitsinspanningen.

Er is ook gesuggereerd dat de DGA grotere sanctiemogelijkheden zou krijgen, zoals de bevoegdheid om bevelen en berispingen uit te vaardigen, en om sancties te publiceren.

Dit zou zich uitstrekken tot aanbieders van kansspelen, die bij overtreding van de regelgeving te maken zouden kunnen krijgen met een intrekking van hun vergunning.

Ten slotte zullen de voorstellen, indien goedgekeurd, de DGA meer zeggenschap geven over gegevensverwerking om kansspelgegevens beter te analyseren en een unieke speler-ID te verkrijgen van spelaanbieders, wat een betere monitoring van matchfixing en het witwassen van geld mogelijk zou maken.

Het overnemen van deze nieuwe bevoegdheden zou uiteindelijk meer financiering vergen, heeft het ministerie erkend en daarbij schattingen van de kosten verstrekt.

Er wordt verwacht dat de financiële lasten elk jaar zullen stijgen, te beginnen met DKK 800.000 in 2023, DKK 2,2 miljoen in 2024, DKK 4,7 miljoen in 2025, DKK 5,2 miljoen tussen 2026-2031 en DKK 3,9 miljoen in 2032 en daarna.

Om dit te financieren heeft het ministerie nieuwe vergoedingen voor speelautomaten voorgesteld, waarbij met name de manier waarop vergoedingen worden betaald wordt gewijzigd.

Bovendien heeft de regering voorgesteld een nieuwe licentie voor B2B-leveranciers in te voeren, compleet met een bijgewerkte jaarlijkse vergoeding. In de huidige vorm worden de kansspelautomaat vergoedingen jaarlijks per automaat betaald, maar volgens de voorstellen van het ministerie zou dit worden gewijzigd, zodat de vergoedingen afhankelijk zijn van het jaarlijkse belastbare kansspelinkomen van een vergunninghouder.

De belastingautoriteiten schatten dat deze verhogingen in 2024 1,3 miljoen DDK en in 2025 en daarna 3,5 miljoen DKK zouden bedragen en ondertussen zou de leverancierslicentie in 2024 1,3 miljoen DKK bedragen, tussen 2025 en 2031 2,6 miljoen DKK en vanaf 2032 2,4 miljoen DKK.

De wetgeving bevindt zich momenteel in een consultatiefase, waarbij het ministerie samenwerkt met een reeks belanghebbenden bij de hervorming van de kanspelregelgeving, dit geldt ook voor de sector zelf, zoals de handelsorganisaties van de Land-based Gambling Association Denmark (LGA) en de Casino Association.

Andere organisaties die actief zijn in de hoorzitting zijn onder meer de Deense Sportfederatie, de Deense Vending Machine Industry Association, de Deense Trot and Gallop Union en de Orde van Advocaten van het land.

Mocht het door de Deense wetgevers worden goedgekeurd, dan zou het wetsvoorstel – en de wijzigingen ervan in de kansspelwet – op 1 juli in werking treden, waarbij de nieuwe leverancierslicentie en vergoedingen voor speelautomaten naar verwachting op 1 januari 2025 van kracht zullen worden.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.