De inkomsten van Partouche FY stegen met 81,8% op jaarbasis

Home » De inkomsten van Partouche FY stegen met 81,8% op jaarbasis

Group Partouche rapporteerde bruto gaming-inkomsten (GGR) van € 636,7 miljoen in de resultaten voor het volledige jaar 2021-22, eindigend op 31 oktober 2022.

Partouche Dit was een aanzienlijke stijging van 81,8% in vergelijking met de GGR van € 350,2 miljoen die werd gegenereerd in het boekjaar 2020-2021 van Partouche.

Gokautomaten genereerden gedurende het jaar de hoogste GGR voor Partouche en kwamen uit op € 500 miljoen – meer dan het dubbele van het jaar-op-jaar cijfer van € 224,6 miljoen, de niet-elektronische spellen van Partouche waren goed voor € 68,2 miljoen van de totale GGR, een stijging ten opzichte van € 61,4 miljoen in het voorgaande boekjaar, terwijl de GGR van elektronische spellen aanzienlijk groeide met 131,8% tot € 68,4 miljoen.

Er werd gedurende het jaar geen GGR geregistreerd voor sportweddenschappen, geconsolideerde omzet Nadat Partouche gokheffingen had betaald van € 331,1 miljoen – een verdere stijging van € 134,2 miljoen in 2020-21 – bedroeg de netto-inkomsten voor het jaar € 305,5 miljoen, een stijging van 41,5%.

Een totaal van € 86,1 miljoen aan inkomsten – exclusief netto gaming-inkomsten – in combinatie met een verlies van € 2,8 miljoen aan kosten in verband met het loyaliteitsprogramma, bracht de totale geconsolideerde omzet van Partouche op € 388,8 miljoen.

Dit was een stijging van 52% ten opzichte van € 255,7 miljoen geregistreerd in 2021 , de geconsolideerde omzet was ook hoger dan het totaal in 2020, dat € 343,5 miljoen bedroeg, het was echter nog steeds een aanzienlijke daling ten opzichte van de omzet van vóór de pandemie van € 410,8 miljoen in 2019.

Van deze totale omzet was € 352,4 miljoen afkomstig van casino-activiteiten, dit was een stijging met 69,6% op jaarbasis, hotels waren goed voor € 27,9 miljoen van de totale omzet, terwijl € 43,4 miljoen afkomstig was van andere activiteiten.

Operationeel inkomen de omzet werd beïnvloed door een veelheid aan kosten, de hoogste hiervan waren de personeelskosten, die in totaal € 168,0 miljoen bedroegen, een stijging van 61,2% op jaarbasis.

De aankopen en externe kosten daalden met 6,9% tot € 122,0 miljoen. De op twee na hoogste kosten voor het jaar waren afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, € 51,5 miljoen, een stijging met 4,7%.

De overige kosten bestonden uit rechten en belastingen en andere lopende bedrijfskosten, dit bracht het courante bedrijfsresultaat voor het jaar op € 23,1 miljoen, een stijging van € 69,5 miljoen.

Andere langlopende bedrijfsopbrengsten van € 3,5 miljoen, in combinatie met het resultaat van de verkoop van geconsolideerde deelnemingen van € 14,1 miljoen, brachten de totale bedrijfsopbrengsten op € 40,7 miljoen, een stijging met 86,2% op jaarbasis.

Financiële kosten van € 2,3 miljoen brachten de winst vóór belastingen op € 38,4 miljoen, een stijging met € 87,7 miljoen.

Na rekening te hebben gehouden met inkomstenbelastingen van € 500.000, belasting over de toegevoegde waarde van € 1,7 miljoen en aanpassing als gevolg van equity accounting van € 100.000, bedroeg het totale netto-inkomen voor het jaar € 37,1 miljoen, dit was een stijging van € 93,0 miljoen op jaarbasis.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.