De Tweede Kamer neemt motie over cross-operator depositolimieten aan

Home » De Tweede Kamer neemt motie over cross-operator depositolimieten aan

Op 13 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Kamerlid Mirjam Bikker (CU), waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om vóór de zomer vaste cross-operator deposito limieten in te voeren.

In tegenstelling tot conceptvoorstellen die eerder door het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn aangekondigd, zou de voorgestelde motie niet toestaan dat de stortingslimieten worden verhoogd na een betaalbaarheidstoets.

Afgezien van de aanzienlijke technische uitdagingen die gepaard gaan met de invoering van cross-operator deposito-limieten, is het ook vrijwel zeker dat de invoering van dergelijke limieten nieuwe primaire wetgeving zou vereisen.

Als zodanig is het voorgestelde tijdschema voor de implementatie van deze limieten duidelijk onhaalbaar – iets waar de indieners van de motie zich niet bewust van konden zijn, een tweede motie van Kamerlid Michiel van Nispen (SP) waarin de regering wordt opgeroepen hard op te treden en zware straffen op te leggen – tot en met het intrekken van licenties – tegen exploitanten die er niet in slagen spelers adequaat te beschermen, werd eveneens aangenomen.

Omdat het huidige regelgevingskader dergelijke straffen al toestaat, is het onduidelijk welk praktisch effect deze motie zou moeten hebben, ten slotte slaagde een derde motie, waarin werd opgeroepen tot een volledig verbod op reclame voor online kansspeldiensten, er niet in om een meerderheid te behalen.

De onlangs aangenomen moties over grensoverschrijdende stortingslimieten en een strenger optreden van de toezichthouders zullen de weg vrijmaken voor het komende parlementaire debat van de permanente Commissie voor Justitie en Veiligheid over (online) kansspelen, dat gepland staat voor 7 maart.

In feite lijken deze moties in de eerste plaats bedoeld om verwante en misschien wat minder verstrekkende toezeggingen af te dwingen van de minister van Rechtsbescherming, die vervolgens voor deze commissie zal verschijnen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.