Duitse Atlas noemt 2,3% van de bevolking getroffen door een kansspelstoornis of kansspelverslaving!

Home » Duitse Atlas noemt 2,3% van de bevolking getroffen door een kansspelstoornis of kansspelverslaving!

Drogenbeauftragter, de federale drugscommissaris van de Bondsdag, heeft de kanspel-atlas van Duitsland gepubliceerd, met uitgebreide statistieken en gegevens over de schade en verslaving die verband houden met probleemspellen.

De Atlas is het eerste ‘wetenschappelijk gefundeerde rapport dat kansspelproblematiek in Duitsland meet na de lancering van het Vierde Interstatelijke Verdrag inzake kansspelen (GlüNeuRStv), dat op 1 juli 2021 in werking trad, de wet reguleert online gokactiviteiten in de 16 deelstaten van Duitsland.

Het rapport is mede geschreven door academische belanghebbenden van het Instituut voor Interdisciplinair verslavings en drugsonderzoek van ISD Hamburg en de Gambling Research Unit van de Universiteit van Bremen, met de steun van het Duitse Centrum voor Verslavingskwesties (DHS).

Zoals de auteurs van het rapport stellen, biedt de Glücksspielatlas Deutschland 2023: Numbers, Data, Facts, die vandaag is gepubliceerd, een uitgebreide en duidelijke weergave van alle relevante gevolgen van het transversale onderwerp gokken.

De atlas biedt een gezamenlijk perspectief op de onderling verbonden elementen van het Duitse gokken, inclusief toezicht op de prevalentie van gokken, bestaande wetten, de vraag, verslaving en het voorkomen van schade.

Wat de prevalentie van gokken betreft, schat het rapport dat vanaf 2021 30% van de bevolking in Duitsland aan kansspelen deelneemt, wat een daling weerspiegelt ten opzichte van de 55% gerapporteerd in 2007.

Uit belangrijke statistieken over probleemgokken blijkt dat 2,3% van de Duitse bevolking lijdt aan een kansspelstoornis, het rapport suggereert dat dit zich vertaalt naar ongeveer 7,7% van de kansspeldeelnemers, oftewel in absolute cijfers ongeveer 1,3 miljoen mensen die het risico lopen te worden blootgesteld aan kansspelschade.

Speelautomaten worden erkend als het product met het hoogste risico op de Duitse markt, waarbij ‘vier op de tien speelautomatendeelnemers een verslavingsstoornis hebben.

De autoriteiten hebben de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke toename opgemerkt in de vraag naar poliklinische hulp van online spelers, wat betreft beleidsontwikkeling bevelen onderzoekers aan dat effectieve spelersbeschermingsmaatregelen zich moeten richten op een preventieve aanpak, zoals het toepassen van beperkingen en spelersverboden.

Dr. Burkhard Blienert, de federale regeringscommissaris voor Verslaving, onderschreef de noodzaak van effectievere maatregelen tegen illegaal gokken en buitensporige reclame, vooral bij sportweddenschappen en buitdozen in online games.

De federale commissaris stelde dat de Atlas moet dienen als platform voor discussies over de juiste manier om online gokken te reguleren en we hebben dit dringend nodig als basis voor discussie over de juiste manier om gokken en de gevolgen ervan aan te pakken, aldus Blienert.

Bijna niemand is zich vanaf het begin bewust van het hoge risico op verslaving – zelfs niet in de politiek.

We hebben dringend effectievere maatregelen nodig tegen illegale speelautomaten en online kansspelen.

Vooral bij sportweddenschappen moeten zo snel mogelijk strengere reclamelimieten worden opgelegd.

Voorafgaand aan de publicatie van het rapport prees Blienert Gluecksspiel (GGL), de Federale Autoriteit voor Duitse Gokken, voor zijn aanpak in het eerste jaar bij het aannemen van nieuwe spelersbeschermingsmaatregelen op de GlüNeuRStv-markt.

GGL en de Drugscommissaris merkten op dat zij het gemeenschappelijke doel delen van het verzwakken van de illegale markt, het waarborgen van de bescherming van spelers en jongeren en het voorkomen van kansspelverslaving.

De statistieken en gegevens van de Atlas zullen waarschijnlijk worden betwist door Duitse belanghebbenden, met name het Deutsche Sportwettenverband (DSWV), de Duitse branchevereniging voor sportweddenschappen, die markt onregelmatigheden heeft aangehaald sinds de lancering van het GlüNeuRStv-regime.

Opmerkelijke verschillen werden benadrukt in het DSWV-rapport uit 2022 over Duitse sportweddenschappen.

Het bureau merkte op dat de weddenschappen jaar-op-jaar met 13% waren gedaald van € 9,2 miljard naar € 8,4 miljard, ondanks het jaar waarin het grote weddenschapsevenement van de FIFA Qatar World Cup plaatsvond.

Wat beleids-belanghebbenden zorgen baart, is dat de gecumuleerde belastinginkomsten uit sportweddenschappen van € 430 miljoen 7,9% lager waren dan het totaal van € 470 miljoen in 2021.

DSWV beweert dat het dalende cijfer het onvermogen van de interstatelijke markt vertegenwoordigt om Duitse consumenten naar legale exploitanten te kanaliseren, wat werd opgemerkt als de belangrijkste reden voor de herregulering van het Duitse spellen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.