Ecuador overweegt het tien jaar oude kansspelverbod op te heffen

Home » Ecuador overweegt het tien jaar oude kansspelverbod op te heffen

De president van Ecuador, Daniel Noboa, heeft het Constitutionele Hof elf vragen gesteld om de bevolking van het land te onderzoeken als onderdeel van een openbare raadpleging, waarvan sommige zich zullen richten op de kansspelindustrie.

Het Constitutionele Hof, verzonden door Noboa op 2 januari, heeft twintig dagen de tijd om mededelingen over de vragen uit te delen, waarvan de laatste zich zal richten op het reguleren van de kansspelsector van het land en vanaf nu zijn fysieke casino’s en bingohallen in heel Ecuador sinds 2011 verboden.

Het ontbreken van een expliciet verbod op online kansspelen heeft echter een grijs gebied in de sector gecreëerd. President Noboa zal nu proberen dit ongedaan te maken door het verbod op te heffen en een wijdverbreid regelgevingsregime in te voeren dat zich over de hele sector uitstrekt, waardoor de economie van Ecuador wordt ondersteund en gaandeweg voor een gezonde stroom nieuwe banen wordt gezorgd.

Vertaald uit het Spaans luidt de vraag over de regelgeving: Bent u het ermee eens dat de exploitatie van casino’s, gokhallen, bookmakers of bedrijven die zich bezighouden met kansspelen is toegestaan, onder de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij vraag 11?

Bovendien werd ook benadrukt dat het potentiële ontsluiten van de kansspelmarkt een oplossing is die, zolang deze zorgvuldig wordt gereguleerd, zal bijdragen aan het versterken van de economische stabiliteit en bijgevolg de onveiligheid in gevaarlijke gebieden zal verminderen.

Bovendien bleek uit officiële commentaren dat het verbod sinds 2011 een negatieve invloed heeft gehad op het scheppen van werkgelegenheid, waarbij 25.000 plaatsen verloren zijn gegaan in de 160 gokhallen in het hele land, en dat het bieden van werkgelegenheid en het bijdragen aan belastinginkomsten helpen de economische ongelijkheid tegen te gaan.

In andere sectoren is er al steun voor de afschaffing van de beperkingen, deskundigen beweren bijvoorbeeld dat de opheffing van het verbod de toeristische sector zal helpen verjongen door een groot aantal banen te scheppen en een grotere belangstelling voor investeringen te genereren.

Holbach Muñeton, voorzitter van de Nationale Federatie van Provinciale Kamers voor Toerisme van Ecuador (Fenacaptur), voegde hieraan toe: We zien het met optimisme, als een steun, een steun voor de toeristische sector.

Ecuadorianen moeten begrijpen dat dit niet alleen het toerisme ten goede komt, maar ook het land, de garnalen, de visserij, de industrie en de handel.

Schattingen van Fenacaptur hebben aangetoond dat het verbod de toestroom van toeristen aanzienlijk heeft geschaad, die rond de 400.000 per jaar bedroeg vóór het referendum van 2011, dat de voormalige president Rafael Correa de macht gaf om kansspellocaties te elimineren.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.