Europese Loterijen dringt er bij de EU-Raad op aan om online gokreferenties uit de DSA weg te laten

Home » Europese Loterijen dringt er bij de EU-Raad op aan om online gokreferenties uit de DSA weg te laten

European Lotteries heeft de EU-Raad opgeroepen om expliciete vermeldingen van online gok en kansspeldiensten uit te sluiten van de Digital Services Act (DSA).

Voorafgaand aan de bijeenkomst van deze week in Brussel, benadrukte de organisatie dat vermelding van online kansspelen in het kader van de vrijheid van vestiging onjuist is.

Arjan van ’t Veer, de secretaris-generaal van Europese Loterijen, merkte op: De expliciete vermelding van online gok en kansspel-diensten in deze specifieke context is misplaatst en moet daarom worden verwijderd.

Het houdt geen rekening met alle relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU en de zeer genuanceerde benadering van de goksector vanwege het bijzondere karakter ervan.

Het Hof heeft meermaals duidelijk bevestigd dat beperkingen in de gok-sector gerechtvaardigd zijn om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, maar ook om dwingende redenen van algemeen belang, zoals consumentenbescherming, bestrijding van fraude, misdaad of geldverspilling.

Als we dit niet erkennen, riskeren we verhoogde activiteiten van illegale gokexploitanten, waardoor individuen en de samenleving als geheel worden geschaad.

Europese Loterijen waarschuwden dat elke verwijzing naar gok of gok-diensten in deze context ‘impliceert dat nationale regelgeving inzake illegale inhoud in de gok-sector vaak niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

De organisatie erkende dat er weliswaar beperkingen zijn op de vrijheid van kansspel – diensten binnen de EU-lidstaten, maar dat de nationale wetgeving criminaliteit en fraude bestrijdt en gokkers beschermt op een manier die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Europese Commissie onderstreepte dat de DSA niet in strijd zou zijn met de e-commercerichtlijn, die online gokdiensten wel uitsluit van de wetgever.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.