GamCare zet stappen in op weg naar imperatieve doelstellingen voor gelijke beloning!

Home » GamCare zet stappen in op weg naar imperatieve doelstellingen voor gelijke beloning!

De organisatie, die behandelings- en ondersteuningsdiensten biedt voor kansspelverslaving of wel probleemgokken, heeft zichzelf gesteld om een nulloonverschil tussen zowel geslacht als etniciteit te bereiken, en om het momentum bij te houden met post-COVID-werkpraktijken.

Volgens het Ethniciteits- en beloningsrapport voor 2022 blijft het gemiddelde cijfer van het goede doel over genderloon ruwweg hetzelfde als in 2021, met een daling van 13,34% naar 11,61%, grotendeels als gevolg van het feit dat een groter aantal vrouwen bij de groep werkt, met name in lagerbetaalde rollen.

Ondertussen blijft de gemiddelde loonkloof tussen de etniciteit van GamCare voor 2022 ook in grote lijnen hetzelfde als het jaar ervoor, met een marginaal verschil tussen 2,2,2% tegen 2,92% in 2021.

Terwijl we blijven groeien, werken we aan het dichten van de kloof en werken we aan de volgende stappen om een meer inclusief standpunt in de toekomst te behouden, merkte Morrell op, terwijl hij ook wijst op de inspanningen die de groep heeft geleverd vanuit een structureel en beleidsperspectief.

Met name heeft GamCare een nieuw sollicitantenvolgsysteem aangenomen dat alle roltoepassingen anoniem houdt tot de interviewfase ‘om eventuele onbewuste vooroordelen te verwijderen.

Naast het boeken van vooruitgang op het gebied van de loonkloof, benadrukte GamCare ook hoe het werkt aan het aanmoedigen van flexibele werkregelingen en het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé.

Wat de laatste doelstelling betreft, heeft het goede doel haar Culture of Health and Wellbeing Programme geïmplementeerd, dat zich richt op het bevorderen van een ‘way of life’ binnen haar organisatie die beleid voor dagelijkse werkactiviteiten omvat.

De wereld verandert snel en de Covid-19-pandemie heeft blijvende effecten gehad op de manier waarop we als organisatie werken, naast de impact die het heeft gehad op ons persoonlijke leven.

Helaas groeien de ongelijkheid in de samenleving steeds groter, wat in een grimmige focus wordt gebracht door kwesties zoals de huidige kosten van levensonderhoud. Deze kwesties herinneren ons eraan dat ongelijkheden blijven bestaan in elk aspect van de samenleving, inclusief werkplekken, en het is noodzakelijk dat we doen wat we kunnen om deze problemen aan te vechten.

GamCare is een van de meest prominente organisaties voor kansspelschade in het Verenigd Koninkrijk en biedt diensten aan zoals de 24/7 National Gambling Helpline, gezinsbegeleiding en jeugdprogramma’s.

De publicatie van haar verslag over de loonkloof volgt op de publicatie van zijn , waaruit bleek dat de hierboven genoemde diensten voortdurend werden betrokken, zoals een stijging van 4,7% van het aantal oproepen naar de hulplijn van 42.070 naar 44.000.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.