HvJ EU gelast onderzoek naar Nederlandse loterijvergunningenproces

Home » HvJ EU gelast onderzoek naar Nederlandse loterijvergunningenproces

De EGBA heeft haar zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie gewonnen.

De European Gaming and Betting Association (EGBA) heeft het hoger beroep tegen de Europese Commissie (EC) gewonnen met betrekking tot haar oproep tot een onderzoek naar de manier waarop Nederland loterijvergunningen toekent.

De EGBA had de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) gebracht nadat de EC in 2020 oproepen tot een onderzoek had afgewezen.

De branchegroep diende in 2016 aanvankelijk een klacht in, met het argument dat Nederland zijn gevestigde loterijexploitanten illegale financiële voordelen verleende.

De EC oordeelde echter dat een onderzoek niet nodig was omdat het Nederlandse vergunningenproces geen onrechtmatige staatssteun vormde.

De EGBA ging in beroep bij het HvJ-EU en stelde dat de verlenging van loterijvergunningen zonder een transparant toewijzingsproces illegale staatssteun vormt.

Het bedrijf beweerde ook dat de weigering om de zaak te onderzoeken een inbreuk vormde op zijn eigen rechten op grond van het EU-recht.

Het HvJ-EU was het ermee eens dat er sprake was van een schending van rechten en oordeelde dat de EC geen onderzoek had ingesteld om na te gaan of partijen een oneerlijk voordeel hadden behaald de EC moet nu een formeel staatssteunonderzoek uitvoeren en de kosten van het beroep van de EGBA betalen.

Secretaris-generaal Maarten Haijer van de EGBA zei: De feiten en gegevens van deze zaak hebben ernstige twijfels doen rijzen over de overeenstemming van de Nederlandse vergunningsprocedure met het EU-recht.

Dit had de Commissie moeten rechtvaardigen een formeel staatssteunonderzoek te openen om deze twijfels weg te nemen.

We hebben er vertrouwen in dat de Commissie nu een grondig onderzoek zal uitvoeren, wij staan klaar om alle benodigde informatie en gegevens te verstrekken.

Het is van cruciaal belang dat de Commissie de EU-wetgeving consistent handhaaft in alle sectoren, zonder angst of gunst, ook in de kansspelsector en de selectieve handhaving van het EU-recht ondermijnt de institutionele rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen.

EGBA verwelkomt het Finse voorstel voor gereguleerd kansspelen ondertussen heeft de EGBA het voorgestelde wetgevingsproject om kansspelen in Finland te liberaliseren verwelkomd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de trein in beweging gezet om een einde te maken aan het monopolie van de staats ksnsspelexploitant Veikkaus en heeft een vergunningensysteem in het land gelanceerd. Finland heeft gezegd dat deze stap bedoeld is om de kanalisatie te verbeteren vanwege het aantal spelers dat ervoor kiest om te gokken met offshore-exploitanten zonder vergunning.

Veikkaus heeft aangekondigd dat het ongeveer 185 tot 215 van de 825 personeelsleden zal ontslaan.

De exploitant sluit Casino Tampere op 9 december.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.