Illegale operators krijgen boete van 4% van Nederlandse omzet

Home » Illegale operators krijgen boete van 4% van Nederlandse omzet

Exploitanten die illegaal kansspelen aanbieden in Nederland krijgen een boete van ten minste 4% van hun omzet op de Nederlandse markt op grond van een door de nationale toezichthouder aangekondigde maatregelen.

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft een reeks strengere straffen en strengere regels uiteengezet tegen exploitanten zonder vergunning, slechts enkele weken voordat het nieuwe gereguleerde online kansspelregime in oktober in Nederland van start gaat.

De plannen komen er nadat minister van Rechtsbescherming Sander Dekker deze week tegen de toezichthouder zei plannen te formuleren voor intensivering van de handhaving.

KSA zei dat het prioriteit zal geven aan actie tegen de exploitanten zonder vergunning die de meeste spelers aantrekken, met hogere boetes voor zaken die vanaf 1 oktober nader worden onderzocht.

De boetes zijn een forse verhoging ten opzichte van de in 2019 ingevoerde basisboete van € 200.000.

De illegale aanbieders waarvan de omzet van Nederlandse spelers meer dan € 15 miljoen bedraagt, krijgen een boete van 4% van hun omzet, waarbij de KSA hun financiële positie moet inschatten als cijfers niet beschikbaar zijn.

De boetes voor dergelijke operators zouden daarom minimaal € 600.000 bedragen.

Voor operators met een omzet van minder dan 15 miljoen euro is de basisboete 600.000 euro.

De toezichthouder stelt dat boetes hoger kunnen zijn als er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld als het illegale aanbod gericht is op minderjarigen of als er geen voorlichting wordt gegeven over verslavingspreventie.

René Jansen, voorzitter van KSA: Het moet lonen om een ​​vergunning aan te vragen en legaal aan te bieden in plaats van illegaal.

Dat betekent ook dat het financieel echt pijn moet doen als er illegaal een aanbod wordt gedaan.

KSA geeft niet alleen prioriteit aan de exploitanten zonder vergunning die de meeste spelers aantrekken, maar zal ook rekening houden met consumentenbescherming, het voorkomen van gokverslaving en het bestrijden van illegaliteit en misdaad bij het kiezen van de groepen die ze willen nastreven.

Een andere overweging zijn de spellen die worden aangeboden door de illegale exploitanten, die mogelijk niet beschikbaar zijn via licentiehouders.

De nieuwe manier om illegale aanvoer te prioriteren gaat op 1 november in René Jansen zei dat de veranderingen gelijktijdig worden ingevoerd met de implementatie van het nieuwe licentieregime en de Wet Kansspelen op afstand KOA die eerder dit jaar van kracht werd.

Hij zei: Dit creëert een nieuwe situatie, eind september wordt bekend welke bedrijven een vergunning hebben weten te bemachtigen.

Aan een vergunning zijn strikte voorwaarden verbonden, juridische aanbieders staan ​​onder toezicht van de Kansspelautoriteit.

De bedoeling van de wet is om spelers van illegale naar legale aanbieders te kanaliseren.

Eerder deze week werd bekend dat Nederlandse kansspelvergunninghouders op grond van door de toezichthouder gepubliceerde beleidsregels ernstige incidenten die het vertrouwen in de sector kunnen schaden, binnen 72 uur moeten melden.

Persbericht 21.09.2021

Nu het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk is om bij legale aanbieders via internet deel te nemen aan kansspelen, wijzigt de Kansspelautoriteit (Ksa) haar prioriteitstelling en boetebeleid ten aanzien van illegale aanbieders. Een samenhangend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat spelers vanaf 1 oktober kiezen voor legaal online aanbod. Bij legale aanbieders kunnen deelnemers aan kansspelen in een veilige omgeving spelen, waarin sprake is van een betrouwbaar spel en voldoende aandacht voor kansspelverslaving.

De aanleiding voor het gewijzigde prioriterings- en boetebeleid is de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Die legaliseert en reguleert online kansspelen. Vanaf 1 oktober is het mogelijk via internet legaal kansspelen aan te bieden als de Kansspelautoriteit daar een vergunning voor heeft verleend.

Nieuwe situatie

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, zegt: ‘Hiermee ontstaat een nieuwe situatie. Eind september wordt bekend welke bedrijven erin geslaagd zijn een vergunning te bemachtigen. Aan een vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden. Legale aanbieders staan onder toezicht van de Kansspelautoriteit. De bedoeling van de wet is spelers te “kanaliseren” van illegale naar legale aanbieders.’

Hogere boetes

Een belangrijke verandering in het beleid is dat de boete voor het illegaal aanbieden van online kansspelen, fors wordt verhoogd. Die hogere boetes gelden voor zaken die in nader onderzoek worden genomen vanaf 1 oktober.

Als de omzet van een illegale aanbieder hoger is dan 15 miljoen euro, wordt de boete gerelateerd aan de omzet en bedraagt 4 procent daarvan.

Als de omzet van het bedrijf niet bekend is, schat de Kansspelautoriteit de hoogte. Is de omzet van het bedrijf in kwestie lager dan 15 miljoen euro, dan bedraagt de basisboete 600.000 euro. In beide gevallen kan de boete hoger worden als er sprake is van bepaalde verzwarende omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval als het illegale aanbod zich richt op minderjarigen, of als er geen informatie wordt gegeven over verslavingspreventie.

Bestuursvoorzitter René Jansen: ‘Het moet lonen om een vergunning aan te vragen en legaal in plaats van illegaal aan te bieden. Dat betekent ook dat het financieel echt pijn moet doen als er illegaal wordt aangeboden.’

Stellen van prioriteiten

Een andere verandering is dat de criteria om een aanbieder met voorrang te onderzoeken, veranderen. De Kansspelautoriteit kan altijd besluiten om een handhavingsonderzoek naar een illegale aanbieder te starten. Dit illegale aanbod kan echter niet in één keer worden bestreden. Bij het stellen van prioriteiten betrekt de Kansspelautoriteit onder andere het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder. Hoe meer spelers onbeschermd spelen bij illegale aanbieders, des te meer prioriteit de Kansspelautoriteit aan die illegale aanbieders geeft.

Publieke doelstellingen

Naast het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder, wegen ook de publieke doelstellingen van de Kansspelautoriteit mee bij de prioritering van de aanpak van illegale aanbieders. Dat zijn consumentenbescherming, voorkomen van kansspelverslaving en bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

Verder is de Kansspelautoriteit scherp op specifiek aanbod dat Nederlandse spelers weg zou kunnen trekken van legale naar illegale aanbieders. De Nederlandse wet beperkt het aanbod aan kansspelen; illegale aanbieders zouden bijvoorbeeld door een ruimer aanbod dan toegestaan is in Nederland kunnen proberen spelers bij legale aanbieders weg te trekken.

Nieuwe handhavingsstrategie

De Wet Koa is voor de Kansspelautoriteit ook aanleiding om een nieuwe handhavingsstrategie te hanteren. Niet alleen de aanbieders en reclamemakers zelf worden aangepakt. Dit geldt ook voor andere partijen die hierbij bevorderend optreden, zoals betaaldienstverleners.

Verder worden andere toezichthouders in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld die op de financiële markt, geïnformeerd over illegale activiteiten door bedrijven die onder hun toezicht staan. Internationaal wordt de samenwerking geïntensiveerd. Eind september maakt de Kansspelautoriteit bekend welke aanbieders een vergunning krijgen. Spelers kunnen hun tegoeden weghalen bij illegale online aanbieders en vanaf 1 oktober overstappen naar legale online aanbieders.

De nieuwe manier van prioriteren van illegaal aanbod gaat per 1 november 2021 in.

Extra instrumenten

De Kansspelautoriteit heeft diverse middelen tot haar beschikking om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Er waren (onder meer) al de mogelijkheden lasten onder dwangsom en boetes op te leggen. De Wet Koa heeft daar instrumenten aan toegevoegd, zoals het kunnen geven van een bindende aanwijzing en een openbare waarschuwing.

Bron : KSA

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.