Kansspelautoriteit boete van € 2,1 miljoen aan sonofslots. com

Home » Kansspelautoriteit boete van € 2,1 miljoen aan sonofslots. com

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft LCS Ltd, eigenaar van de website sonofslots.com, een boete van € 2,1 miljoen opgelegd voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen in Nederland.

LCS Ltd bleek in 2022 de Nederlandse Kansspelwet te hebben overtreden, wat ertoe leidde dat de Nederlandse toezichthouder een last onder dwangsom en een voorwaardelijke boete uitvaardigde aan de in Malta gevestigde exploitant.

Hoewel LCS vervolgens de overtreding heeft gestaakt, heeft de Nederlandse toezichthouder toch een boete opgelegd om de exploitant te straffen omdat hij eerder actief was op de Nederlandse markt.

De hoogte van de boete is mede gebaseerd op de geschatte omzet van LCS in Nederland.

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit: Een voorwaardelijke dwangsom is vaak een zeer effectieve methode om illegaal aanbod direct te stoppen.

Illegale exploitanten moeten echter niet denken dat ze hun illegale activiteiten nu afgekocht hebben: ook de eerder gepleegde overtredingen kunnen bestraft worden.

Bron: KSA

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft L.C.S Limited een boete opgelegd van 2.074.000 euro voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen aan spelers in Nederland op de website www.sonsofslots.com. Dat is verboden volgens de Wet op de kansspelen (Wok).

L.C.S Limited kreeg in augustus 2022 een last onder dwangsom opgelegd van 165.000 euro met de oproep het illegale aanbod direct te staken en gestaakt te houden.

Effectieve aanpak

René Jansen, bestuursvoorzitter Ksa: “Een last onder dwangsom is een vaak zeer effectieve methode om illegaal aanbod direct te stoppen. Illegale aanbieders die vervolgens op zwart gaan moeten echter niet denken dat ze daarmee hun illegale activiteiten hebben ‘afgekocht’: de eerder begane overtredingen kunnen ook nog worden bestraft. Daarnaast blijven we hercontroles uitvoeren om na te gaan of het aanbod daadwerkelijk gestaakt is en blijft.”

De hoogte van de door de Ksa opgelegde boete is vastgesteld op basis van het huidige boetebeleid van de toezichthouder, waarbij onder meer wordt gekeken naar de in Nederland behaalde omzet.

Veilig spelen

Online kansspelen aanbieden mag alleen met een vergunning van de Ksa. Daarbij gelden strenge regels en voorschriften die erop gericht zijn dat er een veilig legaal aanbod is, waarbij spelers verzekerd zijn van een eerlijk spel en beschermd worden tegen gokverslaving.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.