KSA belicht zorgen over zorgplicht in rapport 2022

Home » KSA belicht zorgen over zorgplicht in rapport 2022

De Kansspelautoriteit (KSA), de Nederlandse Kansspelautoriteit, heeft haar Jaarverslag voor 2022 gepubliceerd, waarin het regelgevend beheer en de beleidsrichtlijnen van het eerste volledige jaar van de KOA-markt worden geëvalueerd.

In het rapport staat: Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op afstand (KOA) in werking getreden en vanaf dat moment konden partijen een aanvraag indienen voor een vergunning voor online kansspelen een half jaar later, op 1 oktober 2021, ging de legale online markt open.

De evaluatie van KSA is gericht op de vier criteria reclame, zorgplicht, aanpak van illegale activiteiten en eerste marktontwikkelingen, sinds de start van KOA op 1 oktober 2021 heeft KSA 24 vergunningen verleend waarvan er 21 zijn toegewezen aan B2C-exploitanten die kansspelen mogen promoten.

KSA houdt vast aan haar strikte licentiebeleid, waarin het van bedrijven verlangt dat zij gehoorzamen aan het afkoelingscommando” van +2 jaar geen marktactiviteiten, toegepast als beoordeling van nieuwe aanvragers.

Het afkoelingscommando zorgde ervoor dat een aantal spraakmakende aanvragers de eerste toegang tot de markt werd ontzegd, waaronder Entain Plc, Kindred Group en LeoVegas AB.

Begin 2022 had KSA licentiehouders gewaarschuwd dat het strenger toezicht zou houden op reclamecampagnes om ervoor te zorgen dat de berichtgeving duurzaam was, om een jong publiek te beschermen en om de normen te verbeteren voorafgaand aan het WK 2022.

De toezichthouder haalde aan dat het in de eerste maanden van 2022 gedwongen was om in te grijpen in campagnes omdat meerdere aanbieders de grens overschreden bij het adverteren.

Soms uit onbekendheid met de regels, soms omdat ze bewust de grenzen verlegden, beleidswijzigingen zorgden ervoor dat KSA vanaf 30 juni 2022 een verbod op rolmodellen afdwong, waarin reclamecampagnes voor gokken niet langer professionele atleten, beroemdheden of influencers op sociale media mochten bevatten.

Verdere beperkingen die in de loop van het jaar van toepassing waren, zorgden ervoor dat de KOA-markt een verbod instelde op het promoten van cashback-bonussen of geld-terug-incentives, de toezichthouder voerde in 2022 toezicht uit op illegale activiteiten en voerde 277 vooronderzoeken uit naar illegale online websites wat leidde tot 26 onderzoeken naar illegale online providers.

KSA ontving in 2022 83 meldingen over illegale kansspeladvertenties op sociale media, een daling van 71% ten opzichte van 2021, daarvan werden er 59 onderzocht en bij 16 daarvan werden overtredingen geconstateerd. In de loop van het jaar zijn 18 lasten onder dwangsom uitgevoerd, als gevolg hiervan werden zeven boetes opgelegd van in totaal € 29 miljoen.

In 2O22 evalueerde KSA hoe de zorgplicht wordt nageleefd door exploitanten met een vergunning en hoe zij hun taken en verplichtingen nakomen met betrekking tot klantinterventies en veiliger gokactiviteiten de beoordeling was gericht op het bijhouden en analyseren van spelgedrag, het monitoren van spelersactiviteiten en interventieprocedures.

KSA gebruikte gegevens uit controledatabases, dossiers van vergunninghouders en beleidsdocumenten om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van aanbieders en waar nodig corrigerende of straffende maatregelen te nemen, het onderzoek moet in de eerste helft van 2023 worden afgerond.

De toezichthouder concludeerde dat niet alle online aanbieders hun zorgplicht even serieus nemen, de zorgen zijn echter niet exclusief Nederlands; in 2022 verschijnt ook een internationaal onderzoek naar de praktijk van de zorgplicht in Europa.

KSA-voorzitter René Jansen heeft sinds H1 2022 opdracht gegeven voor een intensivering van het toezicht op de zorgplicht, waarin operators beleidsplannen uitwerken over interventies van klanten en hoe veiligheidscontroles worden uitgevoerd.

Jansen sprak van gemengde gevoelens over de voortgang van de KOA-markt, de afgelopen maanden kreeg ik vaak de vraag hoe ik terugkijk op 2022 als het eerste volledige kalenderjaar waarin online kansspelen legaal werden aangeboden in Nederland, zegt hij.

Mijn korte antwoord is: met gemengde gevoelens, veel gaat goed maar als leidinggevende zie ik ook verbeterpunten en er moet nog veel gebeuren – vooral bij de vergunninghouders – om onze missie veilig spelen volledig tot zijn recht te laten komen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.