KSA legt BetCity. nl een boete van € 3 miljoen op wegens slappe AML-maatregelen

Home » KSA legt BetCity. nl een boete van € 3 miljoen op wegens slappe AML-maatregelen

De Kansspelautoriteit (KSA), de kansspelautoriteit van Nederland, heeft BetEnt NV, de werkmaatschappij van BetCity. nl, een boete van € 3 miljoen opgelegd.

De boete heeft betrekking op het niet naleven door BetCity. nl van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

BetEnt, een dochteronderneming van Entain Plc, werd in september 2022 door KSA gewaarschuwd voor tekortkomingen in de AML-naleving, naar aanleiding van zorgen die naar voren kwamen uit klantenonderzoeken.

Na de waarschuwing heeft de KSA aangegeven dat zij BetEnt heeft geïnstrueerd over hoe zij AML-onderzoeken correct kan uitvoeren en ongebruikelijke transacties tijdig aan de Financial Intelligence Unit (FIU) kan melden.

KSA bleef de BetCity-activiteiten monitoren om ervoor te zorgen dat BetEnt zich aan de normen van de Preventiewet hield.

Bij een groot deel van de klantenonderzoeken die tussen december 2022 en mei 2023 zijn beoordeeld, oordeelde KSA dat BetEnt niet voldeed aan de eisen.

In de boetenota werd gedetailleerd beschreven dat veel klantinterventies te laat werden gestart, nadat grote bedragen al waren vergokt.

Er werden verdere zorgen geuit over de nonchalante benadering van BetEnt bij het opvragen van informatie over de herkomst van het fonds aan klanten.

KSA stelt vast: BetEnt heeft in veel gevallen verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.

De KSA neemt deze feiten serieus ten aanzien van BetEnt en legt daarom nu een boete op van €3 miljoen.

De gevestigde exploitanten op de Nederlandse markt werden eraan herinnerd dat de KOA van de Nederlandse online kansspelmarktplaats zich houdt aan de regels van de Wwft, waarop toezicht wordt gehouden door de Nederlandse Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU).

Regels schrijven voor dat exploitanten met een vergunning van de KOA toezicht moeten houden op de transacties van klanten en ongebruikelijke transacties voor onderzoek moeten melden aan de FIU.

KSA-voorzitter René Jansen: De KSA heeft in mei vorig jaar breed gewaarschuwd aan vergunninghoudende aanbieders dat zij snel hun Wwft-zaken op orde moesten krijgen.

Vervolgens hebben wij aangegeven dat als uit onderzoek blijkt dat aanbieders ondermaats presteren op het gebied van de Wwft, er sancties zullen worden opgelegd.

Inmiddels zijn we de opstartfase van de markt voorbij, waardoor er geen excuses meer zijn voor bepaalde tekortkomingen.

Bron : https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/2023/november/wwft-boete-3-miljoen-euro-opgelegd/

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.