Rene Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit (KSA), herinnert exploitanten aan de ‘extra bevoegdheden’ die de toezichthouder onlangs heeft gekregen als het gaat om de aanpak van gokgerelateerde misdrijven in het land.

KSA-voorzitter Jansen licht nieuwe bevoegdheid toe aan toezichthouder de versterkte autoriteit is afgeleid van de artikelen 34 a en 34 n van de nieuwe wet op kansspelen op afstand, die de KSA regelgevende bevoegdheden verleent die ze voorheen niet had.

De KSA behoudt zich ten aanzien van landgebonden operaties het recht voor bedrijfspanden te sluiten om later onderzoek mogelijk te maken.

Ook kan het huiszoekingen uitvoeren zonder toestemming en mogen inspecteurs voorwerpen in beslag nemen.

Wat betreft online gaming-onderzoeken, mogen de KSA online een valse identiteit aannemen en zo criminele praktijken aan het licht brengen door middel van ‘mystery shopping’.

De toezichthouder heeft nu ook de bevoegdheid om te eisen dat financiële dienstverleners die met illegale goksites werken hun activiteiten stopzetten – voorheen kon de KSA alleen voorstellen dat ze stoppen met het verlenen van diensten.

Jansen: Dit zijn de extra bevoegdheden die de KSA heeft gekregen om illegaliteit en misdaad te bestrijden.

Naast het beschermen van consumenten en het voorkomen van kansspelverslaving is dit een van de belangrijkste wettelijke taken van de Ksa.

Wat het Nederlandse kansspelbeleid betreft, is er meer aan de hand dan alleen de op handen zijnde legalisering en regulering van online kansspelen.

Ook andere onderdelen van de nieuwe wetgeving dragen bij aan het creëren van een veilige omgeving voor mensen die zoveel mogelijk aan kansspelen willen deelnemen.

De KSA heeft de Nederlandse Loterij onlangs een boete van 10.000 euro opgelegd voor het adverteren van haar product aan minderjarigen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.