KSA waarschuwt opnieuw voor ongerichte tv-sponsoring

Home » KSA waarschuwt opnieuw voor ongerichte tv-sponsoring

De Kansspelautoriteit (KSA), de kansspelautoriteit van Nederland, heeft haar waarschuwing herhaald dat alle Nederlandse reclamecampagnes voor kansspelen moeten voldoen aan de regels voor doelgroep-targeting.

De waarschuwing volgt op de laatste interventie van de KSA, waarbij een operator ongerichte advertenties maakte tijdens een spelshow op televisie.

De inbreuk makende advertentie voldeed niet aan de regels van de KOA-markt voor het sponsoren van tv-programma’s, die nog tot 1 juli 2024 zijn toegestaan.

Een procedure in 2023 bracht de Nederlandse regering ertoe nieuwe reclamewijzigingen door te voeren in de Wet Kansspelen op Afstand (KOA), de wetgeving die online kansspel in Nederland regelt.

Zoals gespecificeerd moeten alle exploitanten met een KOA-licentie zich vanaf 1 juli 2023 houden aan een verbod op ongerichte reclame op alle mediaplatforms om kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jonge volwassenen, te beschermen tegen mogelijke kansspelverslaving.

Voordat de nieuwe regels werden afgedwongen, moest KSA de regelgeving inzake ongerichte reclame verduidelijken, waarbij de toezichthouder eiste dat de campagnes van operators de zichtbaarheid moesten garanderen voor een publiek waarvan 95% 24 jaar of ouder is.

Hoewel adverteren een zelf gecontroleerde praktijk blijft, moeten exploitanten met een KOA-licentie individuele registraties van advertentiecampagnes bijhouden, die ter inspectie aan de KSA moeten worden voorgelegd.

Na een interventie heeft de Nederlandse overheid tv-sponsoring toegestaan tot 1 juli 2024, zodat mediabedrijven hun bestaande contracten kunnen afsluiten.

Zoals opgemerkt in de waarschuwing van de KSA: Omdat bij de inwerkingtreding van het verbod rekening werd gehouden met bestaande sponsorcontracten, is het sponsoren van tv-programma’s toegestaan tot 1 juli 2024 en sportsponsoring is nog toegestaan tot 1 juli 2025.

Bij het ingaan van 2024 heeft aftredend KSA-voorzitter René Jansen Nederlandse exploitanten gewaarschuwd dat ze strenger regelgevend toezicht moeten verwachten op hun klantenservice en reclamegerelateerd gedrag, aangezien de Nederlandse kansspelmarkt het logische punt van volwassenheid heeft bereikt.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.