Licentievergoeding van 7 miljoen euro ongerechtvaardigd in nieuwe Italiaanse vergunningsvoorstellen !

Home » Licentievergoeding van 7 miljoen euro ongerechtvaardigd in nieuwe Italiaanse vergunningsvoorstellen !

Het decreet wordt momenteel in de Raad van Ministers besproken en zou een aanzienlijke reorganisatie van de sector invoeren, met name wat betreft de kosten van de licentievergoedingen.

Bovendien roept de mogelijke invoering van (quasi) prohibitieve licentieregelingen en vergoedingen ook bezorgdheid op over de naleving van het EU-recht, waarvan de EGBA meent dat het overwegen zal verdienen.

In detail suggereren recente rapporten dat het decreet een ongekende licentievergoeding van € 7 miljoen zal bevatten, die andere EU-lidstaten ver overtreft.

De vereniging is van mening dat een dergelijke aanzienlijke stijging van de licentiekosten ongeedig is, met name in vergelijking met de eerdere licentieaanbestedingen van het land voor online kansspelactiviteiten.

De voorgestelde vergoeding vertegenwoordigt een verdubbeling van de licentievergoeding van 2018 van € 200.000 en verdrievoudigt het eerdere certificaatvergoedingsvoorstel van de Italiaanse autoriteiten van 2,5 miljoen euro, dat nooit is uitgevoerd.

Maarten Haijer, secretaris-generaal van de EGBA: De voorgestelde verhoging van de licentiekosten is ongeëvenaard en ongehoord, het zou Italië het duurste land in Europa maken om een online kansspelvergunning te krijgen.

Samen met de andere beperkingen op de kansspelmarkt, zoals het lokale reclameverbod, zal deze voorgestelde verhoging van de vergoeding Italië een gesloten winkel maken voor nieuwkomers op de markt en leiden tot een uittocht van bestaande licentiehouders.

EGBA benadrukt dat deze aanzienlijke verhoging van de licentievergoedingen ernstige gevolgen zal hebben, waarbij de hoge vergoeding mogelijk nieuwe marktdeelnemers detwist en waarschijnlijk bestaande licentiehouders met name kleinere exploitanten, uit de markt zal dwingen.

De overtuiging van de vereniging is van mening dat dit zou leiden tot een drastische vermindering van het aantal gelicentieerde exploitanten van de huidige 91 licentiehouders tot een slechts 15-20, wat een aanzienlijke toename van de omvang van de zwarte markt voor online kansspelen in het land zou bijdragen – wat inherente risico’s vormt voor de bescherming van spelers.

Dit roept ook zorgen op over de naleving van de EU-wetgeving, vervolgde Haijer.

We dringen er bij de Raad op aan om het voorstel te heroverwegen, omdat het het probleem van de zwarte markt van het land nog erger zal maken, niet beter.

Ondertussen legde EGBA uit hoe de zwarte markt voor online gokken

Het orgaan benadrukte ook dat de verwachte inkomsten uit de voorgestelde licenties, zelfs in het meest optimistische scenario, tussen de 105 en 140 miljoen euro voor de Italiaanse staat liggen.

EGBA suggereerde dat de tenuitvoerlegging van het huidige ongebruikte aanbestedingsvoorstel van 2,5 miljoen euro, zonder de eerder voorgestelde beperkende factoren van 40 licentienemers en een veilingmechanisme, een vergelijkbare of hogere belastingopbrengst zou kunnen opleveren zonder het concurrentievermogen van de markt aanzienlijk te schaden.

Het primaire doel van de Italiaanse kansspelverordening moet de bescherming van de spelers zijn en een eerlijk en concurrerend marktklimaat bevorderen en dus roept EGBA de Raad van Ministers dringend op om de voorgestelde bestraffende verhoging van de licentievergoedingen te heroverwegen.

Door de concurrentie te beperken tot slechts een paar operators en per ongeluk de omvang van de zwarte markt te versterken, dreigt het voorstel de bescherming van spelers te ondermijnen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.