Maltese beoordelingspercentages kansspelen als medium AML-risico – op het witwassen.

Home » Maltese beoordelingspercentages kansspelen als medium AML-risico – op het witwassen.

Uit de jaarlijkse nationale risicobeoordeling bleek dat de effectiviteit van de verzachtende maatregelen hoog was.

De National Risk Assessment (NRA) 2023 heeft online en op het land gebaseerd kansspelen in Malta geacht een “medium” resterende bedreiging voor het witwassen van geld te vertegenwoordigen, het bleek dat de effectiviteit van verzachtende maatregelen “hoog” was.

De NRA wordt uitgevoerd door overheidsinstanties en het Nationaal Coordinatiecomité voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (NCC).

Het categoriseert risico op basis van drie pijlers: het meten van de impact, de waarschijnlijkheid en het dreigingsniveau voor elke sector. Dit jaar werd in het rapport gekeken naar proliferatie, financiering en gerichte financiële sancties.

In de beoordeling werden virtuele financiële activa, contanten en prepaidkaarten geïdentificeerd als potentiële witwasbedreigingen. Het benadrukte ook kwetsbaarheden van klanten, die als het grootste risico werden vermeld.

Zij concludeerde dat de impact van de potentiële strafrechtelijke controle van exploitanten met licentie voor online kansspelen ernstig was en dat de kans op kans dat deze mogelijk was, het dreigingsniveau hier werd gerangschikt als medium-hoog.

Wat gaming op het land betreft, identificeert het rapport het gebruik van contant geld als een aanzienlijk witwasrisico, met een waarschijnlijke waarschijnlijkheid en opnieuw een “medium-hoog” risiconiveau in het algemeen.

Maltese land-based bingo en nationale loterij werden beoordeeld als een laag risico.

NRA-aanbevelingen voor Maltese kansspelexploitanten

Ook de NRA heeft aanbevelingen gedaan, het stelt voor om de risicogebaseerde aanpak in zowel online gaming als in de landgebaseerde kansspelsectoren te verbeteren, het adviseerde de periodieke actualisering van klantrisicoprofielen en het onderhoud van op risico’s gebaseerde procedures voor de due diligence van klanten.

Hij drong er ook bij beide sectoren op aan om systemen voor het monitoren van transacties te gebruiken om potentiële opkomende risico’s op te sporen.

In december publiceerde de Malta Gaming Authority (MGA) zijn H1 Interim Performance Report, het rapport meldde dat de bruto toegevoegde waarde van de Maltese kansspelsector (GAV) voor de Maltese economie voor de zes maanden € 810,7 miljoen bedroeg.

Dat is een stijging van 1,1 procent op jaarbasis en vertegenwoordigt 9,5 procent van de totale GAV van Malta.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.