Kansspel aanbieders in Nederland krijgen vanaf oktober te maken met een dubbelcijferige verhoging van de kansspelheffingen.

De Nederlandse regering heeft een reeks wijzigingen in heffingen en tarieven aangekondigd voorafgaand aan de lancering van de online markt per 1 oktober, waarvan de cijfers de komende 10 jaar zullen gelden.

De kansspelheffing voor alle kansspelaanbieders wordt verhoogd vanwege een stijging van de kosten die de Kansspelautoriteit (KSA) maakt in verband met de regulering van de nieuwe online markt.

Exploitanten van online kansspelen zullen het percentage van de bruto gaming inkomsten zien stijgen van 1,75% naar 1,95% – een stijging van 11,4%, nog ongeveer 0,25% van de heffing gaat naar een fonds voor verslavingspreventie.

Ook loterijen, slots en land-based casino’s zullen hun heffingsbijdragen licht zien stijgen.

Sinds de invoering op 1 april 2012 is de kansspelheffing niet geïndexeerd voor prijsinflatie en loonkostenontwikkelingen aldus de Nederlandse regering in een verklaring.

Dit heeft tot gevolg dat de heffingsbedragen en heffingspercentages niet meer toereikend zijn om de kosten van de KSA in het kader van toezicht en handhaving te dekken.

De kansspelwet schrijft voor dat de KSA gefinancierd wordt door de sector, dit geldt naast toezicht en handhaving ook voor de ontwikkel- en uitvoeringskosten van de KSA in verband met de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand KOA.

Deze kosten zijn hoger dan was voorzien toen die wet nog moest worden aangenomen.

Ondertussen zullen ook de licentievergoedingen worden gewijzigd met in de meeste gevallen een verlaging met onmiddellijke ingang. Lotto- en casino-exploitanten zullen hun verwerkingskosten zien dalen van € 48.000 naar € 28.000.

Exploitanten van online kansspelen zullen zien dat hun tarieven gelijk blijven op € 48.000.

Op 1 april is uiteindelijk de Wet Kansspelen op afstand in werking getreden en de markt gaat op 1 oktober van start.

KSA zei onlangs dat het voor oktober 35 licenties voor online gokken verwacht te verlenen.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.