De Nederlandse kansspeltoezichthouder KSA heeft zijn rapportageverplichtingen vastgelegd onder de nieuwe Nederlandse Wet Kansspelen op Afstand.

De kansspeltoezichthouder – Kansspelautoriteit (KSA) heeft de nieuwe rapportage-eisen gepubliceerd die door alle operators in acht moeten worden genomen op grond van de Nederlandse Wet Kansspelen op afstand.

De Nederlandse toezichthouder is in april begonnen met het in behandeling nemen van vergunningaanvragen voor online kansspelen en op 1 oktober gaat de nieuwe vergunningsmarkt live.

De nieuwe rapportageverplichtingen zijn van toepassing vanaf 31 december 2021 en vereisen dat alle gelicentieerde operators een CSV-bestand aan KSA verstrekken met driemaandelijkse gegevens over advertenties, werving van spelers, verslavingspreventie en monitoring van weddenschappen en gaming-integriteit.

De KSA zei dat de gegevens die door de operators worden verstrekt, zullen worden gebruikt om haar beleid te ontwikkelen met betrekking tot de nieuwe online kansspelmarkt in Nederland.

Rapportagevereisten voor de Wet kansspelen op afstand op grond van de verplichtingen die in de Staatscourant zijn gepubliceerd, moeten alle aanbieders die onder de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand (KOA) zijn gelicentieerd een kwartaalrapportage als CSV-bestand indienen met een voorblad met een overzicht van de klanten die in het kwartaal zijn beheerd.

Exploitanten moeten hun marketinguitgaven voor reclame per branche specificeren, inclusief media, sponsoring, gelieerde ondernemingen en direct marketing.

Advertentierapporten moeten ook gegevens bevatten over verstrekte, geactiveerde en verzilverde bonussen.

Nederlandse kansspeltoezichthouder pakt filialen aan wat verslavingspreventie betreft, moeten operators gegevens rapporteren over uitgevoerde klantenservice-interventies en uitgevoerde risicobeoordelingen en moeten ze een analyse van een onafhankelijke, door de KSA goedgekeurde auditor bevatten.

Exploitanten moeten voor elk kwartaal details van consumentenklachten verstrekken, onderverdeeld in algemene klachten en geschillen met betrekking tot uitbetalingen, technische problemen en problemen met de klantenservice.

De rapporten moeten een integriteitsanalyse bevatten van vermoedelijke overtredingen, spelers – onderzoeken, schorsingen en risicoanalyse van weddenschappen, games en promoties.

Onregelmatigheden, schorsingen van spelers moeten gezamenlijk worden gerapporteerd en geregistreerd bij de centrale controlebasis van KSA.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.