NOGA: Nederlandse verhoging van de kansspelbelasting mag geen deel uitmaken van coalitiebesprekingen

Home » NOGA: Nederlandse verhoging van de kansspelbelasting mag geen deel uitmaken van coalitiebesprekingen

De Nederlandse Vereniging voor Online Gambling (NOGA) heeft aangehaald om grote zorgen te maken over de verhoging van de kansspelbelasting die worden aangenomen als onderdeel van lopende onderhandelingen om een nieuwe coalitieregering te vormen.

Woensdag heeft het kwartet van partijen die aan de gang zijn om een meerderheidsregering te vormen, hun overeengekomen begroting aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Onder leiding van Geert Wilders leidt de Partij voor de Vrijheid (PVV) de discussies over de discussies om een nieuwe conservatieve coalitieregering te vormen met de Partij voor Vrijheid en Democratie (VVD), de Nieuwe Sociaal Contractpartij (NSC) en de Boerenbeweging (BBB).

In de bijlage over belastingen, uitgaven, overheidsinvesteringen en subsidies is een geplande verhoging van de overheidsbelastingen van 30,5% naar 37,8% beschreven.

Algemeen directeur Peter-Paul de Goeij van NOGA uitte ernstige bezorgdheid over deze voorgestelde belastingverhoging en verklaarde: De voorgestelde verhoging van het belastingtarief met maar liefst 7,3% brengt de levensvatbaarheid van de legale Nederlandse kansspelmarkt in gevaar.

Hij benadrukte dat recente rapporten van de Kansspelautoriteit al aantonen dat online / land based onder druk staat, de groei van de kansspelmarkt afvlakt en dat deze groei ook achterblijft bij andere Europese landen.

NOGA stelt dat de verhoogde belastingdruk zal leiden tot een verdere daling van het aanbod van legale kansspelen, waardoor consumenten naar illegale aanbieders worden geduwd.

De Goeij benadrukte de risico’s en merkte op: Dit is uiterst riskant, wetende dat illegale partijen geen belasting betalen en niet gebonden zijn aan de zorgplicht zoals voorgeschreven in de Nederlandse wetgeving en regelgeving, is al opzichtig lokken voor de activiteiten van de Nederlandse consument.

De vereniging waarschuwt dat de voorgenomen begrotingswinst van 200 miljoen euro uit de belastingverhoging zal worden gecompenseerd door aanzienlijke sociale schade.

NOGA vreest dat de voorgenomen begrotingswinst uit deze belastingverhoging van € 200 miljoen in schril contrast zal staan met de aanzienlijke sociale schade die zal ontstaan, omdat Nederlandse consumenten steeds meer hun toevlucht zullen nemen tot illegale aanbieders, die geen belastingen betalen en daarom veel strenger kunnen concurreren om de gunst van de Nederlandse speler.

Marktrealiteiten beschrijven dat illegale kansspelaanbieders niet worden onderworpen aan belastingen of Nederlandse regelgeving, meer concurrentiekansen en promoties kunnen bieden, waarbij consumenten worden weggedrukt van legale exploitanten – deze providers zullen de voordelen van de-canalisatie ervaren maar de financiële en emotionele lasten, bijvoorbeeld omdat er geen actie wordt ondernomen in problematisch spelgedrag, zal worden doorgegeven aan de Nederlandse belastingbetaler, waarschuwde de Goeij.

De bezorgdheid van NOGA weerspiegelt de bredere gevolgen van de belastingverhoging, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een evenwichtige aanpak die de duurzaamheid van de markt voor legaal kansspel garandeert en tegelijkertijd de consument beschermt tegen de schade van illegale kansspelactiviteiten.

Naarmate de onderhandelingen over de coalitie worden voortgezet, valt nog te bezien hoe deze kwesties in de definitieve begrotingsplannen zullen worden aangepakt.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.