Oshidori dient nieuw verzoek in voor openbaarmaking van documenten, zet vraagtekens bij het selectiecomité van Nagasaki

Home » Oshidori dient nieuw verzoek in voor openbaarmaking van documenten, zet vraagtekens bij het selectiecomité van Nagasaki

Oshidori International Holdings Limited, het moederbedrijf van de Japanse entiteit Oshidori International Development die een van de twee bieders was die de selectie voor de ontwikkeling van een geïntegreerd resort in Nagasaki miste, heeft een derde schriftelijk verzoek tot openbaarmaking van officiële documenten ingediend met betrekking tot het besluit van de prefectuur.

Het laatste verzoek, dat voortvloeit uit eerdere verzoeken die op 13 augustus en 1 september zijn ingediend, werd op 14 september 2021 ingediend nadat de prefectuur Nagasaki Casinos Austria had aangewezen als voorkeurspartner voor de ontwikkeling van een IR naast Huis Ten Bosch in Sasebo City.

Oshidori, die als tweede eindigde onder het RFP-scoresysteem van Nagasaki, en NIKI Chyau Fwu (Parkview) Group die als derde eindigde, hebben sindsdien allebei vraagtekens gezet bij het selectieproces en beweerden dat ze zich moesten terugtrekken vanwege ongedefinieerde integriteitsproblemen.

Oshidori heeft het proces zelfs als corrupt beschreven, volgens informatie verkregen door Inside Asian Gaming, roept Oshidori’s laatste openbaarmakingsverzoek de Nagasaki Prefecture op om de voorlopige punten van deelnemers aan de eerste fase te verstrekken door elk lid van de screening commissie onder zijn RFP, het scoren van punten van deelnemers aan de tweede fase door elk lid van de screening commissie en alle andere materialen waaruit de berekeningsmethoden blijken van de voorlopige punten, pluspunten, inclusief eventuele ongewogen scores, gegeven door elk lid van de screening commissie.

Het vraagt ​​ook om Nagasaki’s eigen selectiecriteria voor het kiezen van elk lid van de screening commissie, alle andere materialen die de gebeurtenissen en omstandigheden tonen die hebben geleid tot de selectie van elk screening commissielid, notulen of verslagen van de werkzaamheden van de screening commissie, alle Hand-outs of referentiemateriaal van de screening commissie, en alle materialen met betrekking tot uitwisselingen met betrekking tot scoren, inclusief alle instructies die aan het lid van de screening commissie worden gegeven door overheidspersonen van de prefectuur Nagasaki.

Ten slotte vraagt ​​Oshidori om te worden voorzien van de eigen inzendingsmaterialen van Casinos Austria, aangezien deze betrekking hebben op operationele capaciteit, financiële overzichten, financiële capaciteit, operationele structuur en meer.

Oshidori’s juridisch adviseur vertelde IAG: Het doel van de reeks verzoeken is om te achterhalen of het hele selectieproces eerlijk professioneel en ethisch is verlopen.

De prefectuur van Nagasaki heeft ons laten weten dat ze in oktober relevante documenten zullen vrijgeven in overeenstemming met de lokale verordening, maar we weten niet zeker hoeveel informatie zal worden bekendgemaakt.

We zullen de openbaarmakingsdocumenten zorgvuldig onderzoeken en indien nodig verdere stappen ondernemen.

De eerdere informatieverzoeken van het bedrijf omvatten een verzoek op 13 augustus om rapporten van het transparantie-onderzoek uitgegeven door het onderzoeksbureau dat is ingehuurd door de prefectuur Nagasaki en inhoud van het advies, gegeven door adviseurs van de prefectuur Nagasaki, evenals de inhoud van het transparantie-onderzoek(een term die in Japan wordt gebruikt om te verwijzen naar eerlijkheidsonderzoeken) van Casinos Austria, NIKI en Oshidori zelf.

Het verzoek van 1 september verzocht om openbaarmaking van records (inclusief data en tijden, deelnemers en details van discussies) van alle vergaderingen en alle diners die werden gehouden tussen de data van 1 januari 2016 en 31 augustus 2021 tussen de prefectuur Nagasaki en Casinos Austria en/of hun agenten en adviseurs.

Nagasaki en Casinos Austria ondertekenden op 30 augustus een basisovereenkomst voor de ontwikkeling van IR.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.