Singapore voert een casinoverbod in voor ontvangers van strafrechtelijke rechtsbijstand

Home » Singapore voert een casinoverbod in voor ontvangers van strafrechtelijke rechtsbijstand

Individuen mogen pas twee weken nadat zij geen rechtsbijstand meer ontvangen toegang krijgen tot speellocaties.

Mensen die in Singapore strafrechtelijke rechtsbijstand ontvangen, kunnen niet langer casino’s of jackpot shops betreden of toegang krijgen tot spelrekeningen bij Singapore Pools terwijl zij vertegenwoordigd worden.

Deze nieuwe regel is op 1 april van kracht geworden en is van toepassing op degenen die defensiesteun ontvangen van het Openbaar Ministerie (PDO) of de Criminal Legal Aid Scheme (CLAS) mensen hebben nu pas toegang tot kansspel locaties vanaf twee weken nadat ze geen rechtsbijstand meer krijgen of wanneer hun zaak bij de rechtbank is afgerond.

Deze stap heeft tot doel potentieel misbruik van het systeem te voorkomen en de financiële situatie van de hulpontvangers veilig te stellen, gezien hun financieel kwetsbare omstandigheden.

De PDO, een afdeling onder het Ministerie van Rechtsgeleerdheid (MinLaw), werd in december 2022 gelanceerd, het heeft betrekking op staatsburgers van Singapore en permanente inwoners tot het 35e inkomens percentiel.

Cliënten moeten slagen voor een merites-test om te beoordelen of zij baat zullen hebben bij vertegenwoordiging of dat zij redelijke gronden hebben om hun zaak te verdedigen of in beroep te gaan.

Topgoal®
Topgoal® 2022 18+ Online wedden op sporten en casino’s is in Nederland is toegestaan , op de site van Topgoal® zal er geen legaal aanbod te vinden zijn met de gereguleerde operators die een Nederlandse licentie bezitten daar Topgoal® geheel onafhankelijk en transparant informatie in haar berichtgeving wenst te verstrekken.